Skip to main content

TEKNIKEN BAKOM

VI ANVÄNDER EN KUNDANPASSADE ARKITEKTUR AV MICROSERVICEAR.

FINANCE AUTOMATION SOFTWARE (FAS)

Våra tekniska plattformar innehåller automationskomponenter som installeras hos kund eller köps som en SaaS-tjänst. Mjukvaran förenklar och effektiviserar processer inom en mängd finansadministrativa funktioner, bland annat;

  • Digital signering av avtal och andra dokument
  • Kommunikation och påminnelser till interna och externa aktörer inom processflödet vid bank och pensionsbyten och överlämning av kundinformation
  • Övervakning och administration av processer för administration av bank och pensionskunder

RAPID DEPLOYMENT FRAMEWORK (RDF)

Vi hjälper våra kunder att snabbt automatisera bort onödiga processteg. Genom ett industriellt tänkande baserat på Lean och en utvecklad metodik för finansiell processoptimering kommer vi långt på begränsade resurser. Vi arbetar nära våra kunder med innovation och automation i multidisciplinära team som innehåller bland annat:

  • Systemdesigners och utvecklare
  • Branschspecialister
  • Processledare och projektledare
  • Designers